O nás

Dokladem o spokojenosti zákazníků s námi realizovanými projekty je jejich časté doporučení naší společnosti dalším zájemcům o oplocení.

Naším cílem je spokojený zákazník..

 

O tom, že to s kvalitou projektů, dodávek a montáží myslíme skutečně vážně se můžete přesvědčit v námi vydaném dokumentu

  „ Všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž oplocení „ ( dále jen VSTP ) zde ke shlédnutí 

ve kterém jsou stanoveny vybrané základní technické kvalitativní parametry díla, dle nichž může zákazník velmi jednoduše a přitom kvalifikovaně kontrolovat kvalitu námi odvedených prací.

 

!!! VAROVÁNÍ ZÁKAZNÍKA !!!

Možná zjistíte, že někteří naši " konkurenti " nabízí někdy až překvapivě nízké ceny dodávek i montážních prací. Pozor - toho však často docilují tím, že již dopředu vědomě počítají s nízkou kvalitou dodávek, montážních prací a s nedodržením zadání technického provedení či jiných smluvních ujednání.

My garantujeme, že naše projekty, dodávky a montážní práce jsou vždy v nadprůměrné kvalitě a precizně provedené. Smluvní ujednání jsou pro nás neporušitelná.

Rozhodně se kvůli snížení ceny díla nehodláme uchylovat k nekalým praktikám klamání zákazníka vědomým snižováním kvality dodávek i montáží s cílem cenově vítězit nad konkurencí.

S nadsázkou lze říci, že někdo nabízí kvalitu " Trabanta " za cenu jen o málo nižší než my chceme za kvalitu " Mercedesu ".

Máme dosti špatných zkušeností s firmami, které se výstavbou oplocení zabývají pouze okrajově a k realizaci využívají nekvalifikované pracovníky.

Ti pak pracují většinou  bez výrobní dokumentace a speciální plotové prvky a technologické postupy jsou pro ně velkou neznámou !!.

Již nemálo realizací od takovýchto „ rádoby profesionálů „ jsme opravovali. V některých případech jsme dokonce oplocení komplet demontovali a nově stavěli. Až poté zákazník zjistil, že za oplocení včetně oprav zaplatil mnohem více, než by byla námi nabídnutá cena. Je třeba si uvědomit, že náklady na opravy jsou povětšinou nemalé. Je při nich nutná demontáž vadných úseků, jejich opětovná nová montáž, nahrazení poničených nevhodně instalovaných plotových prvků novými apod.. Reklamace u původního zhotovitele jsou pak většinou nedobytné.

Z těchto důvodů považujeme za vhodné varovat zákazníky před některými nejčastěji se vyskytujícími závadami, nekalými praktikami a někdy i podvody, s nimiž jsme se během své praxe setkali.

 

Nejčastěji se vyskytující závady v dodávkách plotových prvků, ostatních materiálů, v technologických postupech a montážních pracích

Tímto samozřejmě nechceme očerňovat jiné, kvalitní a profesionální „ plotaře „. Pouze jsme považovali za vhodné zákazníky na tyto na trhu bohužel také se vyskytující špatné, a nebojíme se říct "podvodné plotaře " upozornit..